PETICI "NE SEXU VE ŠKOLE" PODEPSALO 40.000 LIDÍ

 

Zástupci VORP se 25. 3. sešli s ministrem školství panem Dobešem a předali mu petici "Ne sexu ve škole", kterou podepsalo 40.000 lidí. Chválím proto každého, kdo jste tuto petici podepsali a extra chválím každého, kdo pod petici získal další podpisy. 

Pan ministr petici přijal a přislíbil změny ve výuce sexuální výchovy tak, aby respektovaly věk dítěte a také aby respektovaly názor rodičů a dobrovolnost vzdělávání tohoto tématu ve škole, pokud jsou rodiče sami připravení své děti v této oblasti náležitě a dostatečně poučit. 

Po předání petice proběhla tisková konference a zprávy z ní si můžete shlédnout (Česká televize) nebo přečíst zde: 

http://www.ct24.cz/domaci/119196-dobes-ustupuje-sexualni-vychova-se-presune-pod-nepovinnou-etiku/video/1/

http://www.novinky.cz/domaci/228918-sexualni-vychova-bude-nepovinna-ustoupil-dobes-tlaku-rodicu.html
http://domaci.ihned.cz/c1-51358990-predmet-sexualni-vychova-na-zs-nebude-rodice-jej-nechteji