BOHOSLUŽBA ZÁZRAKŮ - ČTYŘI POŽEHNÁNÍ PRO ROK 2011

Ahoj kamarádi,

supr velká pochvala každému za včerejší atmosféru. Díky skvělé atmosféře a vašemu postoji, že jsme opravdu skrze Boha propojení jsem měl pocit, že jsme u Jentezena Franklina na bohoslužbě v USA a ne v Praze. Taky chci hodně ocenit a pochválit a poděkovat za každý dar, kterým jste včera přispěli. Měli jsme za cíl vybrat jako poděkování a jako dar Bohu pro službu Jentezena Franklina a pastora Matthewa Barneta 5.000 dolarů. Včerejší sbírka + vstupné + přislíbené dary na účet daly dohromady skutečně celou částku 5.000 dolarů a zbylo nám i na pokrytí nákladů s pořádáním celé bohoslužby. Takže BUĎ BOHU SLÁVA a pro vás velké, velké, velké díky. Bůh se raduje z takového štědrého člověka jako jsi ty!

  

Pastor Jentezen Franklin zdůraznil čtyři věci, za které jsme se nakonec společně s dalšími pastory modlili za lidi při požehnání a pomazání olejem. Co pro nás Bůh má v roce 2011?

OCHRANU - i když nejsme vždy silnější a větší než to, co nás někdy ohrožuje, v Kristu jsme vždy silnější a větší než naše opozice. Bůh nám poskytuje ochranu skrze Kristovu krev prolitou na kříži a posílá své anděly, aby nás chránili a vytvořili kolem nás ochranou zeď.

ÚSPĚCH - Bůh si přeje, aby se ti dařilo tady na zemi. Přeje si, abys měl úspěšný rok 2011 ve svém byznysu, ve své rodině, ve svém kostele nebo sboru. Přeje se, aby se naplňovaly sny, které vložil do tvého srdce a posílá ti znovu a znovu své požehnání. Bůh chce, abys v roce 2011 rozšířil své území.

RADOST A NADŠENÍ - apoštol Pavel učil svého žáka Timoteje, aby lidi vedl ke štědrosti a dávání, ale aby lidi učil a povzbuzoval v tom, že se mají radovat a užívat si to, co jim bylo dáno, co si vydělali svýma rukama a svým úsilím. Buď vášnivý ve svých vztazích a ve svém manželství. Buď vášnivý ve svém byznysu a v tom co děláš. Buď vášnivý ve své víře, ve čtení Bible, v modlitbě i v dávání. Užívej si život.

PŘIPRAVENOST - náš nepřítel se neraduje z našeho úspěchu a neraduje se, když bereme další a další lidi s sebou do Božího království. Buď připravený a bdělý. Nabíjej modlitbou a studiem Bible své duchovní zbraně, abys nebyl zastižený nepřipravený ve chvíli, kdy to budeš potřebovat.

   

Musím taky pochválit každého za aktivitu a vytrvalost v půstu. Podle včerejšího lesu přihlášených rukou to tipuju, že většina lidí se nějak postila. Fakt supr. Příběhy o tom, jak někdo dostal novou a lépe placenou práci něčekaně od cizího člověka, o tom jak další člověk slyšel Boha, když ztratil směr při cestě autem přes Německo a neměl s sebou Eura, ani navigaci a telefon se vybíjel a jak Bůh radil a dokonce Bůh překládal v jeho uších angličtinu do češtiny mi dávají tušení a pozitivní očekávání, že další z nás ještě budou v roce 2011 zažívat své zázraky, "náhody" a budeme poznávat Boha velmi konkrétně v situacích, když to člověk opravdu potřebuje. Jste skvělá parta!

  


Fandím, fandím a fandím každému :)

Za tým Cesta za pravdou
Daniel Skokan