Nepoviný formulář

D.Heczko, Vítězství v Božím království

To, co vypadá na první pohled jako porážka, je naopak vítězství. To se týká každého z nás, pokud...