Nepoviný formulář

D.Heczko, Bůh jako měřítko všeho

Spravedlnost před lidmi není totéž jako spravedlnost před Bohem. Co je důležité pro mě?