Nepoviný formulář

D.Heczko, Cesta k nebeske cene

Nezůstávej pouze u pocitů, odhlídni od toho, co bylo dřív. Hledět dopředu bez ohledu na dosavadní zkušenosti bývá těžké - zlom nastává ve chvíli, když....