Nepoviný formulář

J. Zdráhal Snaž se, riskuj, věř …