BLAHOPŘEJEME KE SVATBĚ MANŽELŮM KREJČOVÝM

Blahopřejeme Martinovi a Ivetě Krejčovým k svatbě. Navzdory překážkám se spojili a našli radost a společnou cestu. Svatební obřad proběhl v Mostě, v kostele "na kolečkách".