NEJVĚTŠÍ BOHOSLUŽBA V HISTORII CZP - REPORTÁŽ

Neděle 17. října nebyla úplně obyčejná neděle.  Není totiž každou neděli v Česku běžné, aby se na nějakou bohoslužbu sešlo 1.500 -1.800 lidí. Po bábovkách se jen zaprášilo, ačkoliv jsme měli u občerstvení víc bábovek než kdy před tím a po deváté hodině už si hosté mohli dát jen kávu a čaj.

Hudební skupina Timothy začala hrát již v 8:50. Brzy si své posluchače získali a vytvořili báječnou atmosféru. Není divu, že patří na Slovensku mezi nejlepší kapely. Po přivítání všech od Steva Yagera si převzal slovo bývalý americký senátor Bob McEwen.

Jasně a s autoritou sobě vlastní vysvětloval způsob, jak se člověk od Boha vzdálil a jak k němu může přijít zpět. Po jeho vzkazu si převzal mikrofon Vojtěch Gočaltovský. Navázal na vzkaz Boba McEvena a vyzval ty posluchače, kteří by rádi obnovili svůj vztah s Bohem, aby přišli před pódium se společně pomodlit modlitbu odevzdání svého života Kristu. Během inspirativního videa o zraněném sportovci a pomáhajícím muži mnozí posluchači pochopili vzkaz o lásce Boha Otce a jeho touze nás podepřít v našem „závodu“. Kolem 300 lidí se nahrnulo k pódiu a mnozí se se slzami v očích a s modlitbou na rtech vraceli skrze Krista k Bohu. Viděl jsem jak i mnozí na ploše i v ochozech byli dojatí.

Nebyla to obyčejná neděle. Bůh se dotýkal nejenom lidí, kteří přišli k pódiu, ale i ostatních po celé hale. Možná i ty sis udělal své osobní rozhodnutí, svůj nový osobní závazek nebo jsi jinak prožil Boží dotek. Následováním Krista v každodenním životě, svým mluvením k němu (modlitbou) a svým nasloucháním (čtením Bible) posiluješ svůj závazek i vztah s Bohem. Tím, že pomáháš druhým, můžeš i v dalších dnech, týdnech i měsících nacházet a zažívat Boha a jeho Syna. Můžeš od Něho čerpat novou sílu a lásku. To je mé přání tobě i má modlitba.
Za tým Cesta za pravdou
Daniel Skokan