ZA CO SE MODLÍ PREZIDENT BARACK OBAMA

 

Nedávno se amerického prezidenta Baracka Obamy zeptala jedna žena proč je křesťanem? Odpověděl: "Jsem křesťanem, protože jsem se rozhodl." Jeho dojmy z Ježíšova života jako je je péče o své bratry a sestry a jednat s ostatními jak bych chtěl, aby oni jednali se mnou ho přiblížily ke Kristu, protože sám by chtěl takový život vést. 

Dále řekl: "Také si myslím že musíme chápat... že Ježíš Kristus zemřel za mé hříchy a to mluví o pokoře, kterou my, jako lidské bytosti musíme mít - jsme hříšní a zkažení a děláme chyby; záchrany dosahujeme pouze Boží milostí."

Na 59. výroční modlitební snídani, kterou pořádají američtí prezidenti od roku 1953, prohlásil: „Když se ráno probudím, čekám na Pána a prosím Ho, aby mi dal sílu konat dobro pro naši zemi a její lid. Když jdu v noci spát, čekám na Pána, a prosím Ho, aby mi odpustil mé hříchy a postaral se o mou rodinu a americký lid a učinil mne nástrojem své vůle,“ komentoval své modlitební zvyky. Obama také uvedl, že tyto modlitby říká s vědomím, že musí pracovat tvrdě, obětovat se a sloužit, aby mohly být naplněny.

„Také ale tyto modlitby odříkávám s vědomím, že sám skutek modlitby je zdrojem síly,“ řekl.

"Když se ráno probudím, čekám na Pána a prosím Ho, aby mi dal sílu konat dobro pro naši zemi a její lid. Když jdu v noci spát, čekám na Pána, a prosím Ho, aby odpustil mé hříchy a postaral se o mou rodinu a americký lid a učinil mne nástrojem své vůle."

Za své duchovní leadery, kteří se s ním občas přijdou pomodlit do Oválné pracovny považuje prezident Obama  pastora sboru Northland, A Church Distributed poblíž Orlanda ve Filadelfii, Joela C. Huntera, a T.D. Jakese z Potter’s House v Dallasu.

 

zdroj: christianpost.com a krestandnes.cz