Myšlenka na týden 15. - 21. 9. 2014 Modli se sám

„Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí!“
(Jakub 5,13)

Řecké slovo překládané jako „zle“ tu neznamená nevolnost nebo nemoc. Znamená „trápení“.

Máš-li trápení, potřebuješ se modlit. Tak to říká Slovo. Všimni si, že tam není řečeno, že se má modlit tvůj pastor nebo tví přátelé. Stojí tam, že se máš modlit ty.

Příliš často se snažíme najít nějakou zkratku jak rychle vyřešit problémy tím, že požádáme, aby se za nás modlil někdo druhý. Samozřejmě není nic špatného na tom, když se za tebe druzí modlí, ale nikdy nedostaneš svůj život do stavu neustálého vítězství, jestli se nezačneš modlit sám.

Největší sbor na světě je v Soulu v Jižní Koreji. Vede ji pastor Dr. David Cho. Co jsem naposledy slyšel, měl 700 000 členů. Jak ta církev narostla? Podle Dr. Choa, jsou klíčem modlitby. Ne jen jeho vlastní modlitby, ale modlitby jeho lidí. Modlitby je stylem života této církve. Mají místo, kterému říkají Modlitební hora, kam se denně chodí modlit tisíce lidí.

Jednou jsem slyšel, jak tchyně Dr. Cho v televizi mluvila o tom, jaký důraz na modlitbu kladou. Říkala, že když mají členové jejich sboru potíže, když mají problémy v manželství nebo v osobním životě, pak jim dříve než co jiného řeknou, aby se šli 24 hodin modlit a postit.

Tento přístup potřebujeme i zde. Musíme už přestat učit lidi běhat od jednoho k druhému a žádat o modlitbu. Ať se namísto toho začnou modlit sami.

Když se modlím já, aby Bůh vyřešil tvůj problém, pak s možná budeš nějakou dobu těšit z úspěchu, ale pak se stejně objeví nějaký jiný problém. Stále totiž budeš dělat tytéž staré chyby, které tě dostaly do problému poprve. Když ale klekneš na kolena a budeš se modlit sám, když se naučíš disciplíně a začneš hledat věci Ducha, dostaneš řešení, která budou trvalá. Naučíš se, jak změnit svůj život, aby se takové problémy už neobjevovaly.

Pokud jsi učinil Ježíše svým Pánem, máš přístup k trůnu Všemocného Boha. On má řešení pro každé trápení, které kdy budeš v životě mít. Očekává, že k němu přijdeš, aby ti mohl dát odpověď. Může tě to stát nějaký čas, který s ním strávíš v soukromí, abys ho uslyšel, ale on tě nikdy nezklame.

Nesmíš s modlitbami záviset na druhých. Jdi sám k Božímu trůnu již dnes.

BIBLICKÉ ČTENÍ: Žalm 5

Kenneth Copeland: VÍROU K VÍTĚZSTVÍ
Vydavatelství Postilla