Myšlenka na týden 22. - 28. 9. Poučení z pokoření

Dokud jsem se nepokořil, bloudíval jsem,
nyní dodržuji, co jsi řekl.
Byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru,
naučil jsem se tvým nařízením.
Hospodine, vím, že tvé soudy jsou spravedlivé,
pokořils mě pravdou.
(Žalm 119:67, 71, 75)

Poučení z pokoření

Jestli kdy někdo musel čelit pokoření, pak to byl právě David. On však nezahořkl a neztratil naději. Naopak, když se pak ohlédl, byl za to vděčný. Uvědomil si, že to pro něj bylo dobré. V těchto verších nám sděluje dvě věci, které ze svého pokoření vytěžil.

První se vztahuje k Božím motivům; proč Bůh dopouští, abychom byli pokořováni. Bůh to nedělá proto, že by se na nás zlobil nebo že by nás odmítl. Naopak, je to vyjádření jeho věrnosti. Vidí, že se vydáváme špatným směrem, který by nám samým ublížil a přivodil nám zkázu, posílá tedy pokoření, aby nás obrátil zpátky na cestu k pokoji a požehnání.

Druhá věc se týká naší reakce na pokoření. David nevnímal pokoření jako nějakou hrůzu. Spíše ho viděl jako lék k nápravě. Bylo to něco, co potřebuje, aby napravil svůj život. „Dokud jsem se nepokořil, bloudíval jsem,“ říká. „Trpěl jsem kvůli tomu. Teď jsem se poučil: poslouchat tvé slovo, to něco stojí.“

Trápíte se pokořením? Nevzpouzejte se a nehádejte se s Bohem. Uvědomte si, že Bůh na vás pokoření dopustil právě proto, že je věrný. Má pro to důvod. Zeptejte se ho, co je tím důvodem. Snaží se vás odvrátit od něčeho škodlivého a vést vás k tomu, co je užitečné. Když budete ochotní poučit se ze svého současného pokoření, přijde okamžik, kdy se s vděčností ohlédnete na užitek, který vám přineslo.

Slovo víry:
Pane, uvědomuji si, že máš nějaký důvod, proč na mě dopouštíš pokoření. Pomoz mi, abych se z toho mohl poučit.


DAVIDOVY ŽALMY očima DEREKA PRINCE
vydalo nakladatelství Postilla