Myšlenka na týden 29. 9. - 5. 10. 2014 Klíče držíš ty

Klíče držíš ty

„Budu stíhat nepřátele, dopadnu je... pod nohy mi padnou.“
(Žalm 18,38–39)

Jestli jen tak postáváš a lomíš rukama ve strachu, co že ten ďábel zase provede, pak uzrál čas na změnu. Je čas, abys srazil ďábla pod své nohy!

Ježíš ti dal všechnu autoritu i moc, kterou k tomu potřebuješ. Dal ti klíče od království. Slíbil, že cokoli prohlásíš za uzamknuté na zemi, je zamknuto v nebi, a cokoli vyhlásíš za odemknuté na zemi, je odemknuto i v nebesích (Matouš 16,19). To znamená, že můžeš vyřknout Slovo a svázat nečisté duchy. Můžeš říci Slovo a vypustit Boží andělské síly, aby jednaly za tebe.

Ba co víc, byla ti dána moc právního zástupce, která ti přináší právo používat mocné jméno Ježíše. Jméno, jež je nade všechna jména. Jméno, před kterým se skloní každé koleno. V nebesích, na zemi i pod zemí (Filipským 2,9–10)!

Nemarni tedy čas strachem z ďábla. Uchop autoritu, kterou nad ním máš. Svaž nečisté duchy, kteří se snaží zničit tvůj domov, tvůj sbor a tvůj národ. Uvolni Boží slovo na zemi a posilni je jménem Ježíše.

Klíče držíš ty. Nauč se je používat a zanedlouho to bude ďábel, kdo bude lomit rukama ve strachu z tebe!

BIBLICKÉ ČTENÍ: Matouš 16,13–27

Kenneth Copeland: VÍROU K VÍTĚZSTVÍ
Vydavatelství Postilla