Myšlenka na týden 6. - 12. 10. 2014 Přátelství s Božími lidmi

Jsem druhem všech, kteří se tě bojí
a tvých ustanovení se drží.
(Žalm 119:63)

Přátelství s Božími lidmi

Když někomu řeknete, že jste křesťan, často můžete očekávat tuto otázku: A ke které denominaci patříš? Z jaké jsi církve? Jsi katolík, evangelík, baptista nebo metodista? Já sám si říkám, jestli Boha tyto nálepky zajímají tolik, jako některé lidi. Sám bych byl nerad, kdyby mě někdo škatulkoval podle denominační nálepky. Jakmile si mě lidé zařadí do své náboženské krabičky, přestávají přemýšlet o věcech, které mají skutečný význam. Jsem raději, když se ke mně lidé chovají jako k člověku, ne jako k náboženskému exponátu.

Když se mě tedy lidé ptají, ke které patřím denominaci, rád jim odpovídám Davidovými slovy: „Jsem druhem všech, kteří se bojí Boha a drží se jeho ustanovení.“ Tady je důraz na opravdu důležitých věcech: na mém vztahu s Bohem a s jeho lidem.

Moje první žena Lydia jednou šokovala naši katolickou sousedku, když jen tak mezi řečí prohodila: „Jistě že v nebi nebudou žádní katolíci.“ Když viděla, že sousedka stojí v šoku s otevřenými ústy, rychle dodala: „Stejně tak tam nebudou ani žádní protestanti. Nebe je přece pro ty, kdo milují a poslouchají Boha.“

Na to, abychom si tohle uvědomili, nemusíme čekat až do nebe. Mezi lidmi, které David popisuje, můžeme i tady na zemi najít pouto lásky a vnitřního porozumění, které přesahuje všechny lidské náboženské nálepky.

Slovo víry:
Pane, dej mi srdce lásky pro každého, kdo se tě bojí a kdo se drží tvých ustanovení.

DAVIDOVY ŽALMY očima DEREKA PRINCE
vydalo nakladatelství Postilla