Myšlenka na týden 13. - 20. 10. 2014: Kristus v tobě

Kristus v tobě!

„Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany:
Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu.“
(Koloským 1,27)

Před pár lety jsem se modlil a chodil sem a tam v jednom domku v Tulse, v Oklahomě. Chodil jsem a vyznával verš: „Větší je ten, který je ve mně, než ten, který je ve světě“ (1. Janův 4,4). Je větší... Je větší... A najednou ve mně vytrysklo zjevení a já jsem věděl. Bůh je ve mně!

Byla to rána, jako kdyby někdo vešel do pokoje a plácl mě mokrým hadrem. Úplně mě to probralo. Začal jsem po tom starém domě běhat a dupat. Z ničeho nic jsem nebyl jen chudý kazatel, který žije v chatrči! Byl jsem příbytkem Nejvyššího Boha! To změnilo můj pohled na mnoho věcí. Podíval jsem se na své dlaně a viděl jsem to. Jeho prsty jsou moje prsty! Podíval jsem se na nohy. Jeho nohy jsou moje nohy. Jeho chodidla jsou moje chodidla! Když jdu do nebezpečí, jde do nebezpečí i on!

Když dnes slyším, jak lidé říkají: „Bratře Copelande, moje modlitby se nedostanou výš než ke stropu“, chci jim říci: „Výš než ke stropu? Nemusí se přece dostat výš než ke tvému nosu! On je v tobě! Původce tvých modliteb, původce tvé víry, Ježíš Nazaretský, se usídlil v tobě. Haleluja!“

Někteří lidé si myslí, že nemůžeš být naplněn Duchem svatým, dokud nepřijmeš křest v Duchu svatém. Tak to ale není. Duch svatý do tebe vstoupil, když jsi učinil Ježíše Pánem svého života. Vešel do tebe, když ses znovu narodil. Být pokřtěn v Duchu svatém je něco jiného. Tehdy na tebe sestoupí moc Ducha svatého, aby tě zmocnila ke službě (Skutky 1,8).

To znamená, že Ježíš je v tobě, i když jsi znovuzrozen pouhé dvě vteřiny. Žije v tobě a už to tak zůstane. Cítíš to? Když věnuješ chvíli přemýšlení a rozjímání, tak to můžeš přijmout právě tak jako já. Začne to růst ve tvém duchu a nakonec to změní celý tvůj život.

„Jak řekl Bůh: „Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem“ (2. Korintským 6,16). Ježíš je v tobě. A to je ta nejslavnější pravda v Božím slově. Nechť tedy dnes tato pravda oživne.

BIBLICKÉ ČTENÍ: Koloským 1,13–27

Kenneth Copeland: VÍROU K VÍTĚZSTVÍ
Vydavatelství Postilla