Myšlenka na týden 21. - 26. 10. 2014: Čas přemýšlet

Uvažuji o svých cestách,
k tvým svědectvím obracím své nohy.
Pospíchám a neotálím tvé příkazy dodržovat.
(Žalm 119:59-60)

Čas přemýšlet

Čas od času se musíme v životě zastavit a popřemýšlet o svých cestách. Snadno se stane, že nás nekonečná šňůra našich aktivit zaměstná natolik, že zapomeneme na své hlavní cíle. Věnujeme tolik pozornosti jednotlivým stromům svého života, že ztrácíme ze zřetele les, který je věčným Božím záměrem. Když se to stane, měli bychom se zastavit a položit si dvě základní otázky: Za prvé, jaký je konečný cíl všeho, co dělám? A za druhé, daří se mi ho dosáhnout?

Pokud si nepoložíme tyto základní otázky, můžeme získat pocit marnosti, který nám brání v objektivním zhodnocení situace. Můžeme dělat mnoho zdánlivě důležitých věcí, a i přesto být vnitřně nespokojeni a nevidět výsledky, které bychom očekávali. Přesně takový byl problém Židů v době proroka Agea, který jim říká: „Nyní toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty! Sejete mnoho, a sklízí se málo. Jen jezte, nenasytíte se; jen pijte, žízeň neuhasíte; jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do děravého váčku“ (Ageus 1:5-6).

I David zažil ve svém životě podobný pocit marnosti a nabízí nám lék, který našel: uvést svůj život do souladu s Božími svědectvími, položit dodržování jeho příkazů jako svou nejvyšší prioritu. Pak přijde i do všech ostatních oblastí našeho života soulad a plodnost.

Slovo víry:
Ode dneška budu svůj život uvádět do souladu s Božími svědectvími a příkazy.

DAVIDOVY ŽALMY očima DEREKA PRINCE
vydalo nakladatelství Postilla