Myšlenka na týden 27.10. - 2.11. 2014: Bůh chce, aby se ti dobře dařilo

Bůh chce, aby se ti dobře dařilo

„Zahojím a vyléčím tvé rány, je výrok Hospodinův.“
(Jeremjáš 30,17)

Bůh chce, aby se ti dobře dařilo! Chce, abys byl zdravý a silný v každé oblasti tvého života.

Chce, abys byl duchovně silný. Silný ve víře. Silný ve Slovu. Silný ve vykoupení. Silný v Boží lásce.

Chce, abys měl zdravou mysl, abys byl silný a pevný i ve svých citech.

Chce, abys měl zdravou vůli. Vůli, která je v souladu s jeho vůlí.

Chce, abys měl zdravé tělo. Chce, abys byl svobodný od pout bolesti, nemoci a starostí. Svobodný od trápení tohoto pozemského života.

Tvůj nebeský Otec chce, aby se ti dobře dařilo!
A co víc, on potřebuje, aby se ti právě dnes, právě v této chvíli dařilo dobře. Potřebuje, abys žil ve vítězství a zdraví. Abys mohl učit druhé, jak toho dosáhnout. Vstupujeme do doby, kdy je takováto znalost naprostou nevyhnutelností. Už není čas na to, aby se Kristovo tělo jen tak belhalo, bez informací a nepřipravené na ďáblovy útoky.

Zde je, co mi Pán řekl:Čím dále půjdeš, tím nebezpečnější věci se budou na zemi dít. Lidé budou muset vyrůst v poznání vykoupení a v tom, jak žít vírou, aby mohli žít tak vítězně, jak jsem pro ně naplánoval.“

Ježíš se vydal smrti, abychom se měli dobře. Povstal k životu a stále, i teď, se za nás přimlouvá, abychom se mohli mít dobře. Chce, abychom byli zdraví a silní a svědčili v těchto posledních dnech světu naplněnému hrůzou o jeho lásce, jeho milosti a jeho moci.

Přijmi Ježíšovu uzdravující moc do každé oblasti svého života. Začni ji vírou uplatňovat hned teď. Rozhodni se mít se dobře a sílit v každé oblasti svého života už dnes!

BIBLICKÉ ČTENÍ: Žalm 107

Kenneth Copeland: VÍROU K VÍTĚZSTVÍ
Vydavatelství Postilla