Myšlenka na týden 3. - 9. 11. 2014: Obživen Božím slovem

Rozpomeň se na slovo k služebníku svému,
kterýmž jsi mne ubezpečil.
Toť jest má útěcha v ssoužení mém,
že mne slovo tvé obživuje.
(Žalm 119:49-50 K)

Obživen Božím slovem

Napadlo vás někdy, že existují chvíle, kdy Bohu můžeme něco připomínat? Právě to tady David dělá. Připomíná Bohu zaslíbení, jež mu Bůh dal. V podstatě říká: „Držím se tvého zaslíbení, Pane. Je to pro mě jediný zdroj naděje. Vyhlížím, kdy ho naplníš.“

Na mnoha místech v Bibli formoval Bůh život svých služebníků konkrétními, osobními zaslíbeními. Platí to o Abrahamovi, Josefovi, Mojžíšovi a o mnohých dalších. V každém z těchto případů byl směr jejich života určen naplňováním zaslíbení, které jim Bůh dal. V dobách temnoty se ke svým zaslíbením navraceli a znovu je Bohu přinášeli.

Znamená to tedy, že Bůh potřebuje být upomínán, aby nezapomněl na svá vlastní slova? Ne, tomu nevěřím. Může se však někdy stát, že přijmeme zaslíbení a držíme si je v srdci, možná mnoho let, ono je však stále nečinné, jako semínko pod zemí. Pak přijde chvíle, kdy z popudu Ducha Svatého znovu Bohu vyjádříme svou víru v to, co nám zaslíbil. To způsobí dvě věci, které spolu souvisejí. V zaslíbení to uvolní Boží moc, která uskutečňuje jeho naplnění. A zároveň do nás vloží nový život a sílu. Proto David dále říká: „Slovo tvé mne obživuje.“

Totéž platí i dnes pro nás. Víme-li, jak reagovat na Boží zaslíbení, máme i klíč k naplnění jeho plánu pro náš život.

Slovo víry:
Pane, znovu tě ujišťuji, že věřím v každé tvé zaslíbení.

DAVIDOVY ŽALMY očima DEREKA PRINCE
vydalo nakladatelství Postilla