Myšlenka na týden 10. - 16. 11. 2014: Nebuď skalnatou zemí

Nebuď skalnatou zemí

„A podobně ti, u nichž je zaseto na skalnatou půdu: Ti slyší slovo
a hned je s radostí přijímají. Nezakořenilo v nich však a jsou nestálí;
když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadají.“
(Marek 4,16–17)

Zdá se, že je dnes nadbytek křesťanů, kteří jsou touto „skalnatou zemí“. Na začátku se pro Boží slovo nadchnou. Slyší například zvěst o prosperitě a po cestě domů volají: „Haleluja! Ve jménu Ježíše budu mít úspěch!“ Pak ale zjistí, že věci nefungují tak, jak si mysleli.

Jejich bankovní účet se přes noc nezdvojnásobí. Projdou nějakým zklamáním. Lidé je kritizují. A než se naděješ, jejich víra se vytratí.

Jestli nechceš, aby se ti stalo totéž, rozhodni se, že nedopustíš, aby tě zlé časy porazily. Rozhodni se, že budeš záviset na Slovu i tehdy, kdy přijde pronásledování a obviňování. A mohu ti garantovat, že přijde!

Když se rozhodneš chodit vírou, neznamená to, že se zbavíš zkoušek. Naučíš se ale, jak je překonávat.

Když Božímu slovu dovolíš, aby se dostalo až tvého srdce, dozvíš se toho o ďáblu mnohem víc, než jsi kdy chtěl vědět. Bude totiž dělat, co může, aby v tobě Slovo neneslo ovoce. Bude se tě snažit na každém kroku zaměstnat. Budeš mít problémy, ale to podstatné je, že nyní už budeš mít i odpověď na ně: Boží slovo.

Díky Bohu, že v Ježíši Kristu máš moc Satana porazit. Když ti do cesty postaví problémy a zklamání, nemusíš si lehnout a nechat se jimi převálcovat. Bojuj dál ten dobrý boj víry až do úplného vítězství.

Když se mu podaří tě srazit k zemi, zase povstaň a řekni: „Podívej se, ďáble, nedovolím, abys mi ukradl Boží slovo ze srdce. Je stále ve mně a já nad ním rozjímám. Říkám to svými vlastními ústy a budu podle něj jednat, dokud na mě nepadne Boží požehnání. Jestli mi nevěříš, tak se schovej a dívej se!“

Když přijmeš takový postoj, pak ať už ďábel dělá cokoli, nikdy se mu nepovede změnit tě ve „skalnatou zem“!

BIBLICKÉ ČTENÍ: 2. Korintským 4,6–18

Kenneth Copeland: VÍROU K VÍTĚZSTVÍ
Vydavatelství Postilla