Myšlenka na týden 17. - 23. 11. 2014: Volnost srdci

Poběžím cestou tvých přikázání,
dal jsi mému srdci volnost.
(Žalm 119:32)

Volnost srdci

Co to znamená, být volný? Znamená to, že si stále děláme to, co chceme? Že zavrhneme všechny zábrany a dobrou výchovu a podlehneme každé touze nebo rozmaru, který nás napadne? Takovou představu o svobodě má dnes mnoho lidí, lidská zkušenost však mluví o něčem jiném. Můžeme se korunovat za krále nad svým životem, brzy však zjistíme, že nejsme nic než loutky ovládané neviditelnými silami, nad nimiž nemáme vládu. Vládneme-li si sami, ve skutečnosti to znamená, že jsme otroky hříchu a Satana.

David objevil jiný druh svobody — svobodu, která přichází jen od Boha. Říká: „Dal jsi mému srdci volnost.“ Jak se taková volnost projevuje? „Poběžím cestou tvých přikázání.“ Svoboda, kterou David objevil, nespočívá v poddávání se vlastním touhám a rozmarům. Naopak, je to svoboda poslechnout Boha a jednat podle jeho vůle. Stará církevní modlitba říká, že Boží služba je dokonalá svoboda. Latinský originál jde ještě dál — sloužit Bohu, to je vládnout jako král.

Setkávám se s lidmi, kteří se hlásí ke křesťanství, Bohu ale nabízejí jen holé minimum. Zdá se, že mají tento postoj: Jaké jsou minimální požadavky pro to, abych byl „spasen“? David to nedělá. Svoji svobodu líčí s radostí. Nejen že chodí cestou poslušnosti Boha. On přímo utíká. Poslouchá Boha ne s váháním a s nechutí, nýbrž svobodně a s radostí.

Takovým způsobem Písmo popisuje srdce, které je skutečně svobodné.

Slovo víry:
Odmítám klam požitkářství a vydávám se plně do služby Bohu.

DAVIDOVY ŽALMY očima DEREKA PRINCE
vydalo nakladatelství Postilla