Myšlenka na týden 24. - 30. 11. 2014: Prostě to udělej

Prostě to udělej

„Avšak představený synagogy, pobouřen tím, že Ježíš uzdravuje v sobotu,
řekl zástupu: ,Je šest dní, kdy se má pracovat; v těch tedy přicházejte,
abyste byli uzdravováni. A ne v den sobotní.‘“

(Lukáš 13,14)

Náboženství je nebezpečné. Náboženství bude raději o uzdravení debatovat, než by vidělo někoho skutečně uzdraveného. Náboženství bude se raději hádat o osvobození, než by někoho vidělo osvobozeného.

V Lukáši 13 vidíte takový příklad. Ježíš uzdravil ženu, která byla sehnutá víc než 18 let. Jen si to představ! Ta žena, Ježíš ji nazývá dcerou Abrahamovou, byla osvobozena po té, co byla téměř dvě desítky let spoutána ďáblem. Řekl bys, že by se představitelé synagogy měli radovat. Ale oni ne! Zlobili se, protože to udělal ve špatný den!

A víš, co je ještě horší? Titíž náboženští vůdcové, kteří Ježíše kritizovali za uzdravování v sobotu, mohli té ženě sami posloužit uzdravením kterýkoli jiný den, kdyby o to ovšem měli zájem.

Proto byl Ježíš tak pobouřený. Měli přece Abrahamovu smlouvu stejně jako on. Ale jejich náboženství udržovalo tuto ženu místo osvobození sehnutou. A tak je to vždycky.

Vzpomeň si na to, až se tě zase někdo pokusí zaplést do náboženské hádky o uzdravování nebo osvobozování. Jestli někdo potřebuje osvobodit od démona, tak to udělej! Nezaplétej se do teologických otázek ohledně toho, kde ten démon vlastně je!

„Je v jeho těle? Nebo v mozku? Nebo v jeho duchu? Anebo ho má v kapse?“ Zatímco se hádáš o takové otázky, démon toho člověka trápí ze všech sil.

Otázka nezní: „Kde je ten démon,“ nýbrž: „Proč jsme toho člověka ještě neosvobodili? Je to náš pokrevní bratr v Ježíšia měl by být svobodný!“

Jakmile tuto otázku položíš, přestane tě zajímat, jestli je ten démon uvnitř nebo vně, jestli se vznáší nad či sedí pod. Nezajímá tě nic než to, jak toho člověka osvobodit!

To je rozdíl mezi náboženstvím a Boží láskou. Náboženství se dohaduje. Láska jedná. Vyber si lásku.

BIBLICKÉ ČTENÍ: Lukáš 13,11–17

Kenneth Copeland: VÍROU K VÍTĚZSTVÍ
Vydavatelství Postilla