Myšlenka na týden 1. - 7. 12. 2014: Budování na Božích zákonech

Jsem na zemi jenom hostem,
neukrývej přede mnou svá přikázání.
V duši se stravuji touhou po tvých soudech
v každé době
.
(Žalm 119:19-20)

Budování na Božích zákonech

David sám sebe uviděl v zrcadle reality a říká: „Jsem na zemi jenom hostem.“ Každý se někdy dostaneme do situace, kdy i my musíme uznat, že tento svět není naším domovem. Lidé nebo věci, na něž jsme spoléhali, jsou najednou pryč. Všechno kolem nás se zdá přechodné a nestálé. Sám náš život je jako mlha, která chvíli visí ve vzduchu a pak mizí, aby se už nikdy nevrátila.

Lidé na toto zjištění reagují různě. Někteří se vrhnou na zábavu a rozkoše, ale skutečného uspokojení stěží dosáhnou. Jiní se zahrabou v práci a neptají se, jakou trvalou hodnotu po sobě jejich pachtění zanechá. Další se zase utlumí drogami nebo alkoholem, případně uniknou do světa vlastní fantazie.

David se však obrátil k jinému zdroji: k Božímu úsudku. Prohlédl všechno přechodné a nestálé. Uvědomil si, že celý život je v konečném důsledku ovládán Božími zákony. Ty jsou skutečně trvalé a neměnné. Když na nich budoval svůj život, uvědomil si, že nachází pevnost a bezpečí, které nepodléhá proměnám okolního světa.

Důkaz jeho úspěchu je doložený historickou skutečností: i o tři tisíce let později nachází bezpočet lidí trvalou útěchu v Davidových žalmech.

Slovo víry:
Kéž také buduji svůj život na věčných, neměnných Božích zákonech.

DAVIDOVY ŽALMY očima DEREKA PRINCE
vydalo nakladatelství Postilla