Myšlenka na týden 8. - 14. 12. 2014: Ať má poslední slovo On

Ať má poslední slovo On

„Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten,
který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.“

(Zjevení 1,8)

Ježíš je začátkem i koncem. On je ten Všemocný. Když nám to v knize Zjevení řekl, nedával nám o sobě jen pouhou obecnou informaci. Sdělil nám mocnou pravdu, kterou můžeme uplatňovat i dnes!

Ukážu ti jak. Ježíš řekl, že je počátkem. Takže ať už čelíš čemukoli, musíš začít u něj. Jan 1,1 říká, že Ježíš je Slovo. Máš-li začít od Ježíše, začneš od Slova. Nedělej nic, dokud nezjistíš, co o tom říká Slovo.

Pak u Slova zůstaň. Jak praví list Koloským 1,23: „Pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli.“

Pokračujte ve víře. Ďábel tě může porazit jediným způsobem – když tě donutí, abys zahodil Slovo. Všechno, co dělá, každá překážka, kterou přináší, má za cíl přimět tě pochybovat o Božím slově. Nevzdávej se proto Slova, ať už se děje cokoli. Vyřeš to spolu s Bohem v modlitbě a drž Slovo napořád. Je to tak psáno!

A se Slovem věc také ukonči. Ježíš řekl, že je první i poslední. To znamená, že poslední není slovo tvého lékaře. Dokonce ani slovo tvého pastora není poslední. Poslední je pouze Ježíšovo slovo!

Pamatuj si tohle: Jsi tím, kým Slovo říká, že jsi. Můžeš dělat to, co Slovo říká, že můžeš. A můžeš mít to, co Slovo říká, že můžeš mít. Začni tomu věřit. Začni to ve víře nahlas říkat.

Zakřič teď své vítězství! Ano, teď! Nemusíš čekat, až uvidíš výsledky, abys mohl oslavovat. Máš-li v dané věci Ježíšovo slovo, pak víš naprosto jistě, že se blíží průlom. Jakmile jsi v něm pevně zakotvený, můžeš si být jist, že on bude mít poslední slovo!

BIBLICKÉ ČTENÍ: Přísloví 1,1–9

Kenneth Copeland: VÍROU K VÍTĚZSTVÍ
Vydavatelství Postilla