O potratech

O POTRATECH

Máme pro Vás malé zamyšlení. Pojďme se podívat na umělé přerušení těhotenství (chtěné potraty) u zdravých dětí, které je u nás povolené a například v Nizozemsku zakázané.

1. Kdyby nedošlo k umělému přerušení těhotenství a nastávající maminka bude mít normální průběh těhotenství, došlo by k narození zdravého dítěte - to je pravda

2. Dobrý způsob jak schvalovat či neschvalovat (je to vražda nebo není) je potrat odložit o rok (pak by to byla vražda) - to je pravda

3. Pojďme se podívat na tuto problematiku každý ze svého pohledu: JESTLIPAK BYCHOM CHTĚLI, ABY SE OTÁZKA UMĚLÉHO PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ TÝKALA NÁS OSOBNĚ (že by naši rodiče rozhodli o takto o nás a my bychom se ocitli ve statistikách společně s dalšími téměř 30 tisíci nenarozenými dětmi) - chtěli bychom to?

4. Když nazveme malé miminko plodem, ještě neznamená, že se může zabít. Je spousta lidí, kteří dávají jméno již po prvních příznacích otěhotnění a netrvají zarputile na tom, že dokud se miminko nenarodí, bude to "plod" a po narození z toho budeme mít miminko a dáme mu jméno.

NA ZÁKONY STÁTU SE MŮŽEME DÍVAT TAK, ŽE NENÍ TRESTNÉ JÍT NA POTRAT.

POJĎME SE PODÍVAT JAK SE NA PROBLEMATIKU UMĚLÉHO PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ A ODSTRANĚNÍ PLODU DÍVÁ BŮH.

Bůh nás zná ještě před početím a před početím pro nás připravil svůj plán. Usmrcením nenarozeného dítěte se tento plán nemůže naplnit a nenarozený člověk nemůže přinášet dobro a prospěch své rodině a lidem kolem sebe a v konečném důsledku celé společnosti.

'Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka.' Jeremiáš 1:5

Bůh nás stvořil a způsobil náš vývoj, když jsme byli plodem ve své matce.

·  Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal.

·  Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom.

·  Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země.

·  Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal.

·  Žalmy 139:13-16

Děti jsou Bohem dané dědictví a odměnou. Potratem se tohoto dědictví zříkáme a vzdáváme se Bohem dané odměny a radosti z ní.

·  Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna.  Žalmy 127:3

Metody potratů

Chemický potrat - se provádí obvykle do 9 týdne těhotenství. Do dělohy je vstříknuta speciální chemikálie (methotrexatu nebo mifepristonu následovaným podáním misoprostolu), která usmrtí plod. Zhruba u 8 % případů je nutná následná chirurgická asistence, zbytek se bez ní obejde.

Miniinterrupce- pouze do 8 týdne těhotenství. Provádí se pomocí plastové trubičky s ostrým hrotem. Ta je vsunuta přes děložní hrdlo do ženiny dělohy. Je připojena na velmi silnou vývěvu (uvádí se, že až 29 krát silnější, než průměrný vysavač), která po zapnutí roztrhá a vysaje plod. Potom přichází na řadu další krok, vsunutí kyrety. Jedná se o ocelový nůž zakulaceného tvaru, který slouží k vyškrábnutí placenty a zbytků plodu.

Vakuumaspirace a kyretáž - je možná pouze do 12. týdne těhotenství. Samotná procedura se provádí 2 metodami - evakuací děložní dutiny, pomocí kyrety (předtím následuje roztažení děložního hrdla) nebo vakuumexhausací – odsátí děložního obsahu.

Roztažení a vyprázdnění- metoda velice náročná na psychiku matky. Využívá se v situaci, kdy je již dítě moc velké na to, aby prošlo děložním hrdlem. Proto se simuluje roztažení dělohy, jako při porodu, pomocí kleští. Poté se chytnou části těla plodu, a kroutivými nebo trhavými pohyby se oddělují od celku. Aby mohly být části plodu z dělohy odstraněny, musí se rozdrtit lebka a zlomit páteř.

Redukce plodů - je metoda hojně využívaná kolem 16. týdne těhotenství. Slouží k redukci dětí, které se ještě nenarodili. Největší využití je asi souběžně s umělým oplodněním (je tu větší pravděpodobnost více plodů). Potrat probíhá tak, že je do plodu vsouvána jehla. Je navigována pomocí ultrazvuku a na konci je injekční stříkačka naplněná nejčastěji roztokem chloridu draselného. Plodu se zastaví srdce a umírá. Poté je vyplaven. Při použití této metody je vyšší pravděpodobnost spontánního potratu ostatních plodů.

Prostaglandiny - jsou léky, které vyvolávají silné děložní stahy. Jejich užití je nejčastěji mezi 12 a 16 týdnem těhotenství. Interrupce nastává po podání těchto léků, plod je vypuzen z dělohy. Kontrakce, vyvolané prostaglandiny, jsou několikrát silnější než normální stahy při porodu. Dítě je jimi většinou zabito.

Císařský řez - Hysterotomie se používá hlavně v pokročilých stádiích těhotenství. Princip tohoto zákroku je stejný, jako klasický porodní císařský řez, s tím rozdílem, že dítě může být vytaženo až po rozdrcení lebky.