EVANGELIZACE V PARDUBICÍCH

V posledních 15 letech není zas tak běžné, aby se na křesťanské evangelizaci v Česku sešlo 1.000 lidí, kteří z většiny původně nejsou křesťany. Vypadalo to jako taková obyčejná neděle. Kázání amerického baptistického kazatele Rona Balla v Pardubicích mělo začít v 8:30 ráno. Už v 7.30 desítky dobrovolníků připravovali bávoky a kafe pro nové hosty. V osm hodin již bylo jasné že se lidé do sálu pro 470 lidí nevejdou. Pomalu se začaly zaplňovat uličky a schody v sále. Ron Ball dorazil krátce po osmé hodině a na chvíli se "schoval" aby se pomodlil k Bohu za celou akci. Po domluvě s pořadateli souhlasil, aby lidé seděli i na pódiu. To už bylo před sálem několik set lidí a tak se jich něco přes 100 dostalo navíc do sálu a díky tomu bylo uvnitř 600-700 lidí a v předsálí asi 300 lidí stálo.

sál se zaplňuje sedí se na schodech i na pódiu Ron Ball káže

Ron Ball začal vyprávět o křesťanské víře Richarda DeVose, Jay Van Andela a Dextera Yagera. Po chvíli přešel na téma Ježíše Krista. Mluvil o důležitosti našeho vztahu s Bohem a o Kristu jako zprostředkovateli možného obnovení vztahu mezi člověkem a Stvořitelem. Když Ron na konci vyzval případné zájemce o obnovení vztahu s Bohem, aby povstali, byl během dvou vteřin na nohou celý sál. Stoupli si snad všichni! Atmosféra byla krásná a přemáhající. Někteří lidé plakali a společně s Ronem se modlili modlitbu přijetí Krista a odevzdání se do Božích rukou. Třetina přítomných už byli křesťany před začátkem. Zbývající hosté více či méně pochopili důležitost Ronova poselství.

Nyní je na nás, abychom modlitbou a láskyplnou radou pomohli nově obráceným lidem pokračovat v cestě následování Krista.

kázání    společná modlitba