PRONÁSLEDOVANÍ KŘESŤANÉ

 

Bangladéš

Muslimští cestující na významnou islámskou konferenci v neděli 1.2.2009 zmlátili studenta biblické školy rozdávajícího křesťanskou literaturu a vyhrožovali mu zabitím, protože nechtěl udat jména vedoucích a adresu školy.

Místní orgány na severu země na 5 měsíců pozastavily výstavbu modlitebny kvůli obavám z početných potenciálních konverzí.

Začátkem roku muslimští vesničané v JV Bangladéši krutě zmlátili dva evangelisty kvůli promítání filmu Ježíš, jeden z nich může mít i trvalé následky v podobě poškození nervové soustavy v oblasti kyčlí. V téže části země v květnu buddhisté zabránili vystrojit křesťanský pohřeb konvertitovi ke křesťanství a přinutili křesťany a příbuzné k účasti na jeho buddhistické rituální kremaci. Požadovali od nich i úhradu nákladů na pohřeb, ale tu nedostali.

 

Čína

Křesťanský obhájce lidských práv byl znovu zatčen a týrán 50 dní elektrickými obušky a dalšími drastickými způsoby (jak o nich svědčí např. bratr Yun).

Čína nyní odmítá obnovit licenci advokátům hájícím lidská práva udělovanou vždy na 1 rok.

Dne 10.6.2009 shledal pekingský soud majitele křesťanského knihkupectví Shi Weihaze vinným z „nezákonného podnikání“ a odsoudil jej ke třem letům odnětí svobody a pokutě v přepočtu 42 000 Kč, ačkoliv žádný předpis neporušil.

 

Egypt

V lednu t.r. v návaznosti na surové napadení 6 křesťanských bratrů a demolici jejich kavárny kvůli tomu, že měli otevřeno během ramadánu, soudce odsoudil všech 6 křesťanů ke 3 letům odnětí svobody a těžkým pracím, protože se údajně bránili zatčení a policisty napadli.

Pro muslimy konvertující ke křesťanství islamističtí právníci požadují trest smrti pro „odpadlictví“.  Přesto letos koptská církev vydala historicky první potvrzení o konverzi, které mělo obhájcům pomoci dosáhnout oficiálního uznání za křesťana a vydání nové identifikační karty. Soudce však předložené požadované dokumenty ignoroval a návrh zamítl.

 Jedna konvertitka byla zatčena kvůli uzavření sňatku s křesťanem.

Koptští křesťané jsou zatýkáni nebo zastrašováni falešnými obviněními.

 

Indie

Škála pronásledování indických křesťanů hinduistickými extremisty je velmi široká:

-          fyzické napadání křesťanů při shromážděních, v bytech i na ulicích,

-          demolování křesťanských škol a modliteben,

-          obviňování ze „zraňování náboženského cítění“ hinduistů,

-          protikřesťanské demonstrace,

-          obviňování z násilných konverzí ke křesťanství,

-          vypalování církevních budov a obydlí pastorů,

-          znásilnění řádové sestry,

-          nucené konvertování křesťanů k hinduismu pod pohrůžkou zabití,

-          odvlečení a zmlácení křesťanů rozdávajících evangelizační letáky.

 

Indonésie

Nebezpečí zde křesťanům plyne ze sféry politické. Obhájci lidských práv hlasitě projevují svůj nesouhlas se stále narůstajícím počtem legislativních úprav inspirovaných šaríjou, zaváděných na regionální úrovni, přestože článek 29 ústavy garantuje svobodu náboženského vyznání všem indonéským občanům. V provincii Západní Sumatra vyhrožuje skupina islamistů jedinému katolíkovi zvolenému do okresního zastupitelstva, že musí konvertovat k islámu, chce-li si místo udržet. Házeli i kameny do jeho bytu.

 

 

Irák

 

26.4.2009 bylo ve svých bytech v Kirkúku postřeleno celkem 5 členů chaldejské katolické cíkve, 3 z nich zemřeli. Není znám jiný motiv, který by je k tomu mohl vést, než náboženský.

Křesťané této církve nejvíce trpí v severoiráckém Mosulu, odkud uprchly již tisíce rodin

 

Írán

 

Křesťané (zvláště konvertité od islámu) bývají obviňováni ze spolupráce s „protivládními hnutími“, „jednání ohrožujícího státní bezpečnost“ a z „účasti na nelegálních shromážděních“. Zejména je jim bráněno v šíření křesťanství, hlavně v distribuci Biblí.

Na jaře dostal parlament k projednání nové znění trestního řádu, které požaduje automatické udělování trestu smrti za odpadlictví.

 

 

Kolumbie

Manželka pastora Williama Reyese, který byl loni v září unesen a stále je pohřešován, se i s dětmi přestěhovala do jiného města kvůli vyhrůžkám neznámých mužů, kteří se patrně znají s únosci.

 

Laos

V březnu policisté zdemolovali vesnickou modlitebnu v době, kdy se křesťané účastnili schůze místního zastupitelstva, údajně kvůli chybějícímu stavebnímu povolení.

 

Pákistán

Byla unesena křesťanská dívka a přinucena ke sňatku s muslimským mužem.

V březnu útočníci vyzbrojení pistolemi a holemi napadli presbyteriánský kostel a několik obydlí a zabili 1 ženu a dalším 16 lidem způsobili zranění.

Muslim Waseem Butt se chtěl pomstít za obvinění z krádeže, které proti němu podal jeden křesťan.

Zavedení islámského právního řádu šaríja v oblastech ovládaných Talibanem výměnou za mír vyvolává v mnoha lidech nejistotu a obavy, že budou perzekvováni. Křesťané se mohou kdykoli ocitnout v situaci, kdy dostanou na vybranou přijmout islám nebo zemřít. Proto houfně utíkají.

 

Saúdská Arábie

Zahraniční pastor musel utéci z Rijádu, když  mu bylo několikrát vyhrožováno zabitím.

 

Srí Lanka

V dubnu místní buddhisté napadli několik křesťanských společenství, vyhrožovali jednomu pastorovi zabitím a také vyplenili 150 let starý metodistický kostel v hlavním městě. Ukradli všechno, včetně drobných hudebních nástrojů, počítače, Biblí, zpěvníků a všech dokumentů.

 

Turecko

Ačkoli zákon v Turecku misii nezakazuje, byli loni zavražděni 3 křesťanští misionáři. Existují svědectví o tom, že podle novelizovaného zákona „o urážce tureckosti“ jsou souzeni 2 křesťané za vedení rozhovorů o své víře, a často jsou křesťané přiznávající víru ihned propouštěni ze zaměstnání.

Shromažďování desátků a darů je někde považováno za „nelegální“ shromažďování finančních prostředků.

 

Vietnam

V dubnu, jen několik hodin poté, co úřad ministerského předsedy ujistil vedoucí představitele protestantské denominace o neexistenci plánů na demolici jejich objektu, demoliční čety historickou budovu po setmění strhli.

Příslušník etnické skupiny Himongů, který letos v únoru zavraždil vlastní matku kvůli jejímu obrácení ke křesťanství, napadl dalšího křesťana a způsobil mu vážná zranění. Podezřelý ani nebyl oficiálně obviněn. Před dvěma lety se zde obrátila ke Kristu 74-letá žena, která se stala vůbec první křesťankou ve vesnici. Dnes následuje Krista přibližně stovka místních rodin, cena za následování je však vysoká. Zástupci státních orgánů útoky buď přehlížejí, nebo se na nich přímo podílejí.

7.června 2009 vtrhli policisté na nedělní shromáždění baptistického společenství Agape v provincii Hung Yen. Při incidentu přítomné křesťany zmlátili (včetně žen) a zatkli pastora a jednoho staršího. Každého z vedoucích zmlátila skupina 5 policistů údery do břicha, aby na těle nebyly patrny žádné stopy. K narušení bohoslužeb zde před tím došlo už 4x během předchozích dvou měsíců.

 

Etiopie

Panují zde ostré střety jak mezi islámem a pravoslavnou etiopskou církví, tak mezi touto církví a evangelikály.

 

Keňa

Skupina muslimských mladíků zdemolovala modlitebnu místního křesťanského společenství na severu země. I 6 měsíců poté se křesťané stále scházejí v umdlévajícím horku pod širým nebem a prožívají rozčarování ze skutečnosti, že místní orgány nepodnikly žádné kroky vedoucí k potrestání pachatelů nebo rekonstrukci budovy.

 

Maroko

Koncem  března marocká vláda deportovala ze země 5 křesťanek z celkem 23 místních i zahraničních účastníků biblického studia. Podle ministerstva vnitra zde údajně docházelo k násilným konverzím marockých občanů.

 

Somálsko

NAIROBI, Keňa, 8. května 2009 (Compass Direct News) – Pastor, který se začátkem letošního roku pokusil navštívit Somaliland (autonomní, ale mezinárodně neuznaný stát na území Somálska), na vlastní kůži pocítil, jak nepřátelská dokáže tato separatistická oblast vůči křesťanům být. Abdi Sekli Ahmed v minulosti konvertoval od islámu, v současné době slouží jako pastor Východoafrické letniční církve v Keni. Letos v únoru měl v úmyslu navštívit a povzbudit příslušníky nepočetné křesťanské menšiny v nábožensky velmi nesnášenlivém Somalilandu. Když 19. února dorazil autem na hraniční přechod ve Wajaale, kvůli převážené Bibli a další křesťanské literatuře se dostal do nečekaných potíží s imigračními úředníky v Somalilandu, přestože měl všechny doklady v pořádku. „Zmlátili mě jen proto, že jsem měl u sebe křesťanské materiály“, uvedl Ahmed v rozhovoru pro agenturu Compass. „Vyhrožovali mi zabitím, pokud se nezřeknu své víry, já jsem jim však do očí řekl, že to neudělám“. Ahmed vyprávěl, že ho nejvíce týral jistý Jama, velitel pohraničníků ve Wajaale. Společně s ostatními mu řekli, že už zabili dva somálské křesťany a že jej čeká sejný osud.

 

Súdán

Konvertité od islámu zápasí o přežití – jedna křesťanka byla muslimy vyhnána z domu a zbita (skrývá se a o 2 její děti se stará manžel), jiná nesmí vycházet ven – tím jí bylo znemožněno studium.

NAIROBI, Keňa, 8. dubna 2009 (Compass Direct News) - Podpora súdánského prezidenta Umara Hasana Ahmada al-Bašíra, na kterého nedávno vydal zatykač Mezinárodní trestní soud (International Criminal Court, ICC), rychle nabývá podoby organizovaných útoků na křesťany. Jedním z posledních cílů těchto útoků se stalo doškové stavení ve vesnici Chat v pohoří Nuba, které společně využívali členové společenství Evangelikální presbyteriánské  církve Súdánské církve Kristovy. 27. března budova lehla popelem; ze žhářského útoku jsou podezíráni příslušníci státem podporovaných lidových milicí. Zástupy al-Bašírových stoupenců napadají každého, o kom nabydou přesvědčení, že podporuje rozhodnutí ICC dohnat al-Bašíra k odpovědnosti za zvěrstva páchaná v Dárfúru. Podpora prezidenta al-Bašíra stále sílí, zejména na severu země, kde církev čelí jedné z největších hrozeb v posledních letech, V těchto dnech bojuje o samotné přežití.

 

Tanzánie

9. května vyhnali radikální muslimové na Zanzibaru křesťany, členy Zanzibarské letniční církve z objektu, který měli křesťané pronajatý ke konání bohoslužeb. Podle členů společenství muslimy rozlítil nedávný nárůst křesťanských evangelizačních aktivit v oblasti a již několikrát křesťanům vyhrožovali, aby své aktivity ukončili.

Podobně byli vykázáni ze státního objektu členové společenství Boží církve, a to přímo představiteli státních orgánů, údajně kvůli plánované rekonstrukci objektu.