Reportáž z REVIVALu 29.SRPNA 2010 V HOTELU OLYMPIK

V neděli 29.srpna to byly dva roky, co jsme se poprvé sešli jako Cesta za pravdou. Společně jsme toto malé výročí oslavili a částečně také rekapitulovali dva důležité projekty, kterým jsme mohli pomoc. Pro ty, kteří nemohli být s námi připojuji alespoň malou ochutnávku z tohoto krásného dne, který skvěle odstartovala kapela z Kostela na lodi.

Jan Talafant z Bible 21 nám povyprávěl, jak se Bible v roce 2009 stala v České republice bestselerem. Celkem se totiž prodalo minulý rok přes 100.000 Biblí z toho přes 70.000 prodaných výtisků bylo právě z vydání Bible 21, kterou jsme jako hnutí Cesta za pravdou podpořili jedním velkým darem a jednou velkou bezúročnou půjčkou.

Jiří Zdráhal z Kostela na lodi pootevřel pohled na to, jak se v různých částech světa překvapivě rychle šíří křesťanství, především v Africe, Asii a v Číně. Následně odkazoval na českou historii a na zajímavé jednotlivce, kteří svým dílem přispěli k šíření víry a lásky k Bibli na území Čech. To je výzva pro nás. Každý z nás jako jednotlivec, nacházíme své místo a svůj podíl na Božím díle i dnes.

Kostelu na lodi Cesta za pravdou přispěla také dvěma velkými dary.

Díky vaší finanční podpoře mohou růst takové projekty jako je Bible 21 a Kostel na lodi. A tak díky vám se i dnes šíří víra a láska k Bibli v naší zemi. Za to vám chci poděkovat a každému štědrému dárci, malému i velkému, patří velká pochavala.