ROČNÍ MODLITBA ZAČÍNÁ 23. KVĚTNA O PŮLNOCI

Ahoj kamarádi,
a je to tady! Roční modlitba, na kterou se mnozí z vás ptali začíná.

Roční modlitba začne o půlnoci z neděle na pondělí 23. května. Je před volbama a tak se s leadery shodujeme, že hodně vykonáme svým hlasem ve volební místnosti, ale hodně také ovlivníme svými modlitbami za náš národ. K tomu v byznysu nám běží liga a Boží požehnání pro "dílo našich rukou" potřebujeme i zde. Pojďme do toho tedy naskočit plnou parou.

Proč se modlíme? Apoštolové v Bibli píší: Mnoho zmůže opravdová, vroucí modlitba spravedlivého. Mnozí leadeři i přátelé potvrzují, že modlitba funguje. Modlitba je rozhovor s Bohem. Můžeme "lobovat" u největší supervelmoci světa ve prospěch našeho národa a ve prospěch našich rodin. Je to bláhové, nevyužívat tuto možnost. Záleží nám na naší zemi a na stavu našich rodin. Volby jsou před námi. Naše rodiny nás potřebují víc než dříve.

Modlit se může každý, kdo přijal Ježíše Krista do svého srdce. Je potřeba, abyste se prostřednictvím 21 zapsali do kalendáře. 

Prosím leadery, kteří budou zapisovat lidi do kalendáře - ZDE, aby za jméno člověka napsali své iniciály např. Jiří Novák - DSK, (tzn. modlí se Jiří Novák a zapsal ho Daniel Skokan). To abychom si udrželi přehled, protože mimo naše leadery budou zapisovat i leadeři z jiných kostelů a církví, se kterými na roční modlitbě spolupracujeme. Heslo pro leadery zůstalo nezměněno. Do kalendáře lze nahlížet i bez hesla ZDE.

Témata na modlitbu se podobají tématům poslední 100 denní modlitby. Všechna témata však najdete na webu www.modlitebnistraz.cz, který je společným projektem propojených skupin křesťanů z celé ČR.

Za co se modlit?
- Za finanční prosperitu a odeznívání krize u jednotlivců, rodin, okresů, krajů, našeho státu a ostatních států
- Za úspěch budoucí cesty lidí z CZP do Izraele
- Za lepší a silnější vyvyšování Historie naší církve od Cyrila a Metoděje, přes Jana Husa, Petra Chelčického, Jana Ámose Komenského
- Za prolomení jazykové bariéry čeština vs největší jazyky (aby se přestávalo dabovat, aby každý uměl minimálně jeden světový jazyk, angličtina běžně druhý jazyk – kvalitní učitelé na školách)
- Za vylití Ducha Svatého do všech politických stran, které bojují ve volbách I do nové politické strany TOP 09
- Za průlom ve vládě směrem k Bohu a křesťanství
- Za finanční prosperitu CZP. Za získání nových pravidelných I jednorázových dárců
- Aby Bůh vedl CZP k pomoci tam, kde je nejvíce třeba
- Za posilování víry v opravdovost a aktuální realitu Ducha Svatého. Aby každý mohl poznat sílu a moc Ducha Svatého v každodenním životě
- Za větší pochopení významu Krve Ježíše Krista
- Za umění slyšet Boží hlas
- Za požehnání kapele Vítka Abraháma  a dalším  křesťanským kapelám, které znáte
- Za zdárné vedení prací na rekonstrukci Kostela na lodi Jiřího Zdráhala
- Za Daniela Heczka
- Za Krmte hladové
- Za cestu Bruce Wilkinsona do ČR
- Za zdraví budoucích speakerů v ČR: Boba a Liz Mc Even, Marka Gormana
- Za duchovní průlom v rodinách
- Za vyléčení nemocných
- Za vytvoření nových vtahů všech opuštěných
- Za všechny počaté děti a jejich rodiče (v prvním pololetí 2009 bylo 20.000 potratů)
- Za manželství (v prvním pololetí 2009 byl poměr 14.900 rozvodů na 18.700 nových manželství!)
- Za odvahu lidí bojovat o osvobození z osobních pout: drog, alkoholu, přejídání, pornografie, utrácení, lenost, nezodpovědnost
- Za odvahu lidí osvobodit se z pout domácích násilníků, citových vyděračů, manipulátorů, šikanistů, despotů, … Aby každý našel odvahu se svěřit a poprosit o pomoc Boha, své nejbližší, kamarády, státní instituce.
- Za pomoc lidem v tísni, aby křesťané a ostatní lidé vycítili, že něco není v pořádku a nabídli pomoc I tím směrem, odkud zatím nepřišla prosba o pomoc
- Za staré a nemocné lidi, aby měli odvahu si říci o pomoc a aby našli smysl a uplatnění ve zbytku svého života.
- Aby křesťané a ostatní lidi nabídli pomocnou ruku starým a nemocným a pomohli I tam, kde ještě nebyli požádáni
- Aby Bůh odpustil našim předkům a naší republice za období fašismu a socialismu,  kdy se nectil Bůh a lidé tolerovali režimy, které Boha ponižovaly. Prosíme za zrušení kletby, která z těchto hříchů vyplývá
- Za duchovní průlom v České Republice
- Za obnovu a probuzení odkazu Moravských bratrů
- Za návrat Moravských bratrů a odkazu naší protestantské historie zpět do našich zemí
- Za to, aby Bůh pomohl vybrat a podpořit duchovní poradce, kteří budou pomáhat lidem z hnutí Cesta za Pravdou
- Za všechny křesťany v našich zemích
- Za ekonomickou prosperitu křesťanů
- Za odvahu všem křesťanům, kteří chtějí někoho přivést k Bohu a pomoci mu přijmout Krista
- Za ochranu pro leadery, kteří vedou ostatní křesťany na správnou cestu
- Za požehnání Duchem Svatým pro všechny knihy, brožury, audio a videonahrávky, aby při studiu působil Boží Duch
- Za růst hnutí CESTA ZA PRAVDOU
- Za mladé lidi, aby nacházeli cestu k Bohu
- Za otevření srdcí všech budoucích křesťanů
- Za vylití Ducha Svatého do našich zemí
- Za vyzdvižení a označení nových leaderů, které Bůh bude používat pro šíření své moci. Aby nám Bůh takové lidi přivedl a vybavil pro velkou službu
- Každý ať se modlí za svoje věci