JAK VYPLNIT DOTAZNÍK KE SČÍTÁNÍ LIDU?

Opakovaně se objevuje otázka: Jak mám vyplnit v dotazníku ke sčítání lidu kolonku č. 12. Náboženská víra.

Pokud jste členy nějaké registrované církve, zaškrtnete první kolečko a do obdélníkových kolonek napíšete přesný název své církve. Seznam přesných názvů církví registrovaných v ČR je uvedený v příloze, kterou jste dostali spolu s formulářem. 

Mnozí z našich příznivců, kteří nejsou oficiálně přihlášení do nějaké církve uvádí jako svou církev název CÍRKEV BRATRSKÁ, ve které je kazatelem Daniel Heczko.

Dále můžete uvést pouze KŘESŤANSKÁ VÍRA BEZ CÍRKVENÍ PŘÍSLUŠ. (nosti). Celý text se vám do kolonek nevejde, proto uvádíme zkrácenou verzi.

Další možností je zaškrtnout kolečko "VĚŘÍCÍ - NEHLÁSÍCÍ SE K ŽÁDNÉ CÍRKVI, NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI". Ovšem z toho není poznat zda jste křesťan, muslim, budhista, či něco jiného. 

Předpokládám, že čtenář tohoto článku není bez náboženské víry. Pokud přeci jen ano, máte k dispozici k zaškrtnutí poslední kolečko.