Mluvil k vám Bůh během modlitby? Vidíte odpověď na svou modlitbu?

Dorazilo nám krásné svědectví od jednoho z účastníků 100 denní modlitby:

 

Milí přátelé,

Během uplynulého roku, jsem četl knihu pastora, který hovořil o vyslyšených modlitbách.

Pastor vybízel k tomu, abychom si vedli seznam proseb a otázek, který předkládáme Bohu a u každé si poznamenali, okamžik kdy byla prosba vyslyšena a otázka odpovězena. Hovořil o tom, že v době, kdy si začal jako mladý student teologického semináře vést tento modlitební záznam, byl překvapen,  s jakou rychlostí a přesností mu Bůh předkládá odpovědi a že nakonec zjistil, že nejsou modlitby, které by zůstaly nevyslyšeny!

Zaujalo mne, to a řekl jsem, TO JE VÝZVA, stojí za to vyzkoušet jestli i mne Bůh bude odpovídat jako tomuto pastorovi!

Začal jsem si tedy také vést seznam a zjistil jsem, že skutečně Bůh ODPOVÍDÁ J

Během prvních několika týdnů 100denní modlitby jsem si na tento seznam vzpomněl.

Hádejte proč? Bůh totiž začal odpovídat na mé modlitby velkorysým způsobem.

Jedna z hlavních modliteb, kterou denně předkládám pánu Bohu, je prosba za usmíření a jednotu v rodině. Důvodem proč je tato modlitba tak významná, je že má rodina byla po řadu let rozervána konflikty a nesouladem, zároveň se mi nedařilo dosáhnout jakéhokoli zlepšení situace vlastními silami (tj. vlastním důvtipem, chytrostí / bez Boží pomoci).

Bůh odpověděl 27/9 tím, že mne nechal vplout do situace, která vedla k tomu, že jsem strávil půl dne na výletě s mou tetou a strýcem, aniž bychom to dopředu plánovali! Byl to skvělý čas, kdy jsem měl možnost sdílet svůj příběh a objasnit tak tetě a strýčkovi, obchodní úspěch, co mu předcházelo a některé mé postoje. Okamžiky, které jsme spolu strávili, byly plné lásky a porozumění, pozitivní náboj zůstal ve vzpomínkách a ty mi dávaly mi pocit čistoty a souladu po celý následující týden. Těžko bych si takový výlet dokázal představit i v mých neodvážnějších představách, kvůli kritičnosti a útočnosti, která mezi námi v minulosti panovala. Stali se z nás spojenci, když jsme hovořili o Bohu a mé mamince, tety sestře, a o tom, jak bychom se mohli spojit a podpořit, ji aby nepodléhala vyčerpávajícím démonickým útokům.

Bůh odpověděl 4/9 tím, že má sestřička, která žije v zahraničí, a které není zcela nakloněna mému zápalu za Boží dílo, souhlasila, abych se za ní pomodlil, kvůli významné zkoušce, která ji čeká, aby získala povýšení a obnovení pracovní smlouvy. Nahlas jsem prosil pána Boha, aby ji umožnil plně vejít do požehnání, které pro ni připravil, děkoval jsem, že smíření a jednotu v našem vztahu a požehnání pro jejího manžela a jejich manželství, aby Bůh seslal armádu andělů, kteří je budou chránit.  Potom co jsem modlitbu dokončil, bylo na druhé straně telefonu dlouhé ticho – odmlka, následovalo dlouhé a radostné DĚKUJI. Mně neděkuj, to je JEMU. ON má pro Tebe skvělý plán, možná lepší, než si nyní dovedeš představit.

Bůh odpovídá denně tím, že mi dává laskavější srdce, než jsem měl dříve, učí mne milovat bez podmínek, a to pro mne bylo vždy v případě mé maminky obtížné. Takže jsem schopen přecházet její reakce, které jsem dříve považoval za záměrné ubližování, odpouštět je v okamžiku, kdy se dějí a projevovat lásku a porozumění, lásku a porozumění, lásku a porozumění.

Začněte si také vést seznam proseb a otázek, které předkládáte pánu Bohu.

Možná budete překvapeni, kolik z nich Bůh vyslyší a odpoví J

P.

 

Pokud máte dojem, že vám Bůh během modlitby něco řekl nebo ukázal, podělte se s ostatními. Jestliže vidíte, jak Bůh prakticky odpovídá na vaše modlitby a mění něco ve vaší rodině, v podnikání či v práci a pod. zkuste nám napsat své svědectví. Pojďme se společně radovat z Božích skutků :) Kontakt je zde.