ULF EKMAN V BRATISLAVĚ

Ulf Ekman přednesl v sobotu večer v Bratislavě vzkaz od Boha, že Bůh připravuje duchovní "jaro" pro Evropu během kterého Bůh vylije čerstvě svého Ducha svatého. Lidé budou svobodně milovat Ježíše Krista. Budou dostávat zjevení, vize a sny, které budou v životě fungovat. Díky moci vylité lásky budeme schopní milovat lidi, které dnes ani milovat nechceme. Přijde čerstvost a intimita do modlitby a uctívání. Nebudeme se dívat jak jiní se krásně modlí a uctívají Boha, ale mnozí se zapojí. Bůh tedy hledá lidi a skupiny lidí, kteří po takových věcech budou toužit a budou takové věci očekávat a takovým lidem to pak i dá! Budeme my takovou skupinou? Budeš i ty takovým člověkem?

PS: Velká pochvala pro "průkopníky" kteří tam s námi z Česka dorazili :)

UE

Ulf Ekman je jedním z nejpožehnanějších Božích služebníků v Evropě. Jeho sbor ve švédské Uppsale má 3.500 členů, provozují základní školu, gymnázium a křesťanskou univerzitu. Jejich Biblickou školu vystuduje každý rok až 1.000 studentů z celého světa. Ulf Ekman je autorem mnoha knih, které jsou přeloženy do mnoha jazyků včetně našeho.

Video s vyučováním Ulfa Ekmana ze záznamu z Uppsaly s překladem najdete zde.