VÁNOCE SE BLÍŽÍ RYCHLE... + PŮST PO NOVÉM ROCE

Ahoj kamarádi,

vánoce se blíží rychle a asi každý z vás zažívá klasický předvánoční shon. Pro mnohé z vás však budou mít tyto vánoce nový úžasný rozměr, protože jste nově objevili víru a začali následovat Ježíše Krista. Proto každému z vás, ať jste ve víře v Krista týdny, měsíce či roky přeju, abyste si tyto vánoce užili a abyste blíž poznali, co pro nás Kristus znamená a co my, Kristovi následovníci, znamenáme pro lidi kolem sebe.

Mám už teď tu krásnou výsadu přizvat vás k půstu, kterým pastor Jentezen Franklin z USA spolu se svým sborem 20.000 lidí každoročně zahajuje nový rok. Můžeme využít tuto skvělou příležitost a připojit se ke společnému půstu, který pastor Franklin v roce 2011 začne 9. ledna.

Půst je úžasný způsob, jak se můžeme přiblížit k Bohu a jak můžeme změnit svůj život. Společný půst pak dává všemu sílu skládání sil, společné motivace a inspirace i vzájemné podpory. Protože je mnoho druhů půstu, může si každý z vás zvolit ten "svůj" a můžete se podle své volby a svého rozhodnutí zřeknout některých druhů jídla (maso, sladkosti, pečivo, vše) a vlivů (televize, noviny, internet, hry, časopisy). Také je možné zvolit půst kratší než je celých 21 dnů. Jak odpovídá pastor Franklin na otázku, který půst je ten správný? Správný je ten půst, pro který jste se rozhodli a který jste pak dodrželi :)

Tento rok pastor Franklin zaměřuje půst na oblast financí a leadershipu. Je přirozené, že se během půstu každý věnuje také svým soukromým potřebám, modlí se za svou rodinu či firmu, za své přátele... Vím, že mnozí jste si už půst zkusili po listopadovém školení o půstu a zasloužíte si za takové průkopnictví pochvalu. Nyní je šance pro mnohé z nás od 9 ledna vynaložit úsilí, abychom se přiblížili k Bohu a hledali Boha a jeho požehnání pro celý rok 2011.

Abychom posílili smysl společného půstu, připravili jsme pro vás místo společné modlitby v Praze a věříme, že pár podobných míst vznikne i v jiných městech. Současně jsme sputili nové webové stránky zaměřené pouze na půst na adrese WWW.JENTEZENFRANKLIN.CZ Zde najdete další rady a doplňující informace a také zde budete moct prostřednictvím blogu vkládat své postřehy z půstu a příběhy o požehnání, které vám Bůh skrze půst bude posílat.

Těším se tedy hrozně moc na rok 2011 a na to co spolu navzájem a spolu s Bohem prožijeme a dokážeme. Díky za rok 2010. Díky za každou modlitbu v rámci Roční modlitby, děkuji za každý malý i velký štědrý dar, díky kterému může Cesta za pravdou sloužit Božím záměrům. Díky za každou pomoc a přiloženou ruku k dílu na seminářích, školeních, demonstraci, křtech. Děkuji za každého člověka, kterému jste dávali naději, ukazovali cestu a vyvyšovali mu Krista. Díky za skvělý postoj bojovníků, ale taky za postoj kamarádství a vzájemné pomoci a podpory. Díky vám byl rok 2010 krásný a pro mnoho lidí byl svět lepší než čekali. Díky, že se znovu aznovu stáváte Kristovými ústy, stáváte se Jeho rukama a svými skutky dovolujete Jeho lásce a Jeho moci, aby vstupovala do životů lidí kolem vás. Takto byl Kristus v roce 2010 skrze vás oslaven!!! Já se jen raduji a jsem vděčný za privilegium, že můžu být členem takové party!

za tým Cesta za pravdou

s láskou

Daniel Skokan