PANTOMIMA - ZÁPAS O TVOU DUŠI (6MIN.) - zde si po shlédnutí klikněte a přečtěte text!


Ačkoliv tato statistika pochází z USA, není situace v ČR výrazně odlišná. I o tvou duši a tvůj život probíhá sice neviditelný, ale o to zuřivější zápas!

 

Polovina nezletilých nejsou panici a panny. 1.500 z nich spáchá každoročně v USA sebevraždu. 1 ze 4 okusil drogy, 40% má na těle rány, které si způsobili sami. 1/3 nezletilých se v posledním měsíci opila. 1 milión nezletilých dívek je těhotných. 1 z 5 přemýšlel o sebevraždě a 8.000 nezletilých se denně nakazí sexuálně přenosnou nemocí. Je na čase uvědomit si realitu a mít jasný postoj. Nenapodobujme zvyklosti naší generace. Každý z nás potřebuje Boží pomoc.