Nepoviný formulář

Ztrata a zisk

Ztráta a zisk v životě apoštola Pavla (Filipským 3)